HORECA


       Pod pojmom HORECA rozumieme odvetvie služieb zastrešujúce hotely, reštaurácie a kaviarne. HORECA nie je len o ubytovaní či stravovaní, ale aj o najrôznejšom vybavení, príslušenstve a špecifickom spotrebnom materiáli používanom v tomto odvetví.

       V našej ponuke nájdete rôzne príslušenstvo a spotrebný materiál, taktiež si všimnite ponuku služieb v sekcii marketing - jedálne a nápojové lístky, pozvánky, prospekty, katalógy, vizitky, internetové stránky a pod. Zároveň sme dodávateľom pokladníc a informačných systémov pre hotely, reštaurácie a kaviarne.
 © ATMT s.r.o. 2011-2018