RFID


       RFID technológia, rádio frekvečná identifikácia alebo vysokofrekvenčná identifikácia. Tri pomenovania, na pohľad rôzne technológie, no určite budúcnosť identifikácie nielen tovarov žijúca už teraz.

       Čipy RFID rozdeľujeme na pasívne a aktívne. Pasívne fungujú na princípe vysielača a zároveň snímača vysielajúceho pulzy do okolia. Akonáhle sa v jeho dosahu objaví pasívny RFID čip, prijímaný signál využije na nabitie svojho napájacieho kondenzátora a odošle odpoveď. Aktívny systém je používaný zriedkavejšie, nakoľko je zložitejší a drahší, pretože obsahuje navyše aj zdroj napájania a je schopný sám vysielať svoje identifikácie, vďaka čomu sa dá použiť aj na aktívnu lokalizáciu.

V súčasnosti v rámci RFID rozoznávame tri hlavné technológie:
  • LF - pásmo 125 kHz (najpopulárnejšie a najrozšírenejšie)
  • HF - pásmo 13,56 kHz s lepšou bezpečnosťou
  • UHF - pásmo 868 MHz pre Európu alebo 915 MHz pre Severnú Ameriku

       LF RFID je najstaršia a zároveň najjednoduchšia technológia používaná najmä v prístupových systémoch, elektrických zámkoch, bránových pohonoch, výťahoch, dochádzkových systémoch, školách, hoteloch, zábavných parkoch, fitness a wellness centrách. V kombinácii s čítačkou pripojenou k počítaču cez USB alebo RS232 je možné karty alebo čipové prívesky používať aj ako identifikátory nahradzujúce potrebu zadávania hesla cez akúkoľvek klávesnicu, ako zákaznícke či vernostné karty alebo tiež ako elektronické peňaženky. Typicky sú používané čipy EM Marin označené ako EM4102 alebo kompatibilné čipy od iných výrobcov s pevným sériovým číslom zapísaným do pamäte ROM počas výrobného procesu. Použitím čipov T5577 je možné klonovať čipy EM4102.

       HD RFID alias Mifare alebo ISO14443 a jej verzie Ultralight, DESFire a pod. Jedná sa o technológiu so sofistikovanými bezpečnostnými algoritmami a integrovanou pamäťou využívanú pre bezhotovostné platobné aplikácie, akými sú debetné a kreditné karty, elektronické peňaženky, cestovné lístky a pod.

       UHF RFID technológia je spomedzi RFID technológií najmladšia a svoju popularitu si našla najmä v priemyselných aplikáciách, ako je riadenie skladových zásob či sledovanie zásielok. Narozdiel od LF a HF môže čítacia vzdialenosť dosiahnuť aj 4 až 5 metrov a umiestnenie RFID značky je teda oveľa flexibilnejšie.

       Tvar a dizajn predmetu s čipom RFID môže byť veľmi rôznorodý. K dispozícii sú značky v tvare gombíkov alebo mincí, príveskov, plastových kariet, silikónových náramkov, sklenených kapsúl, v podobe nálepiek a pod. Čítacia vzdialenosť závisí od tvaru a veľkosti antény značky a čítačky, ich vzájomnej polohy a použitej technológie.
 © ATMT s.r.o. 2011-2024