Technická
    podpora


       Technickú podporu poskytujeme zmluvným zákazníkom v dohodnutom čase vrátane víkendov a sviatkov. Táto služba sa vzťahuje ako na naše produkty, tak na produkty našich partnerských spoločností a na techniku dodanú našou spoločnosťou.

       V kombinácii so vzdialenou správou môžete získať komplexnú podporu pre Vaše systémy.
 © ATMT s.r.o. 2011-2024